جستجوی پزشکان

ماساژ درمانی

ماساژ درمانی

انواع ماساژ توسط کادر خانم و ،آقا

روزهای زوج هر هفته عصرها

 

ریلکسیشن

انواع درد

لاغری و تناسب اندام و ……

بخش ها: ماساژ درمانی
موقعیت: ماساژ درمانی
تخصص ها: ماساژ درمانی
روز کاری: دوشنبه, چهار شنبه, شنبه