جستجوی پزشکان

دکتر کورش فاتح

دکتر کورش فاتح

جراح و متخصص ارتوپدی استخوان و مفاصل

روزهای فرد هر هفته عصر ها

 

بخش ها: جراح و متخصص ارتوپدی استخوان و مفاصل
موقعیت: متخصص ارتوپدی
تخصص ها: متخصص ارتوپدی
روز کاری: یکشنبه, سه شنبه, پنجشنبه